Television

טלויזיה ואירוח

המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. אקטואליה ואירוח המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. בידור המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. דוקומנטרי המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. לייף סטייל הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. דרמה המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. דוקו דרמה המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. ילדים המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. מופעי מוסיקה המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים. ספיישלים המון הפקות היא חברת הפקה ישראלית עצמאית שפועלת בתחומי הטלויזיה, הקולנוע, והמוסיקה. החברה נוסדה בשנת 1984 על ידי מיכאל תפוח ואתי אנטה-שגב, שעזבה לפעילות עצמאית בשנת 2003, לאחר שהשאירה חותם גדול בתחומי היצירה השונים.

Comments are closed.